Om te vermijden

Iedereen maakt fouten en ze maken is normaal en prima. Al doende leert men. Maar hoe kan ik ervoor zorgen dat jij als UX-er steeds beter wordt? Hier, 5 ervaringen en lessen uit mijn verleden. Weetjes waar ik over las of die ik meemaakte. Voorbeelden die van mij een betere UX researcher en designer hebben gemaakt.

#1 Te veel gehecht zijn aan methodes: kill your darlings

Of je nu een UX bootcamp hebt gevolgd, vanuit een andere carrière bent overgestapt naar UX of research zelfstandig hebt geleerd. De kans is groot dat je de voorkeur geeft aan bepaalde onderzoeksmethoden boven andere. Je zou ervoor kunnen kiezen om altijd user interviews te houden om elke onderzoeksvraag te beantwoorden. Gewoon, omdat je er goed in bent en de directe of die één-op-één interactie leuk vindt. Maar, niet elke onderzoeksvraag kan het beste worden bestudeerd met steeds dezelfde methode!

Waarom is dit een issue?

Het gebruik van dezelfde voorkeursmethode voor elk onderzoek kan leiden tot vervormde bevindingen of je ervan weerhouden om een onderzoeksvraag volledig te beantwoorden. Bijvoorbeeld, als stakeholders de voorkeur geven aan cijfers, is een card sortering of enquête mogelijk meer geschikt dan interviews. Het vasthouden aan een methode beperkt ook je groei als researcher.

Wat kan ik doen?

  • Bekijk wat je wil bereiken en welke informatie je en je team gaat helpen bij het maken - of niet maken van keuzes. De nodigde informatie kan wellicht beter worden verzameld met een methode die niet jouw voorkeur heeft.
  • Probeer nieuwe methoden en benaderingen uit. Kies een methode waarop je iets nieuws kunt proberen en vergroot zo de kennis van jou en je team over research.  

#2 Niet opkomen voor de gebruiker

Je zit in een meeting waar besproken wordt om een feature te verwijderen uit een applicatie. Deze feature wordt niet veel gebruikt, maar heeft een hoge activiteit bij een kleine groep gepassioneerde gebruikers. Vanuit het perspectief van het bedrijf - en het benodigde support ervan  - zou het verwijderen ervan geld besparen omdat ze het niet hoeven te ondersteunen of te onderhouden op de lange termijn. De belangrijkste stakeholders zijn erg blij om deze functie te verwijderen en verder te gaan naar het volgende. Echter, als UX-onderzoeker weet je vanuit je onderzoek dat deze functie enorm gewaardeerd wordt door die groep gepassioneerde gebruikers. Voor hen is deze functie de doorslaggevende factor die hen het product laat gebruiken. Ze zijn er dol op dat ze actief mond-aan-mond reclame maken!

Waarom is dit een issue?

In dit soort situaties kan het voorkomen dat je stil blijft. En het gebeurt vaak. Wanneer andere profielen gesprekken leiden, kunnen ze een product zo kaderen dat het bedrijf goed loopt. Ze willen kosten besparen en winst verhogen, en soms is dat niet in lijn met de beste gebruikerservaring. Het intern vertegenwoordigen van de gebruiker en het begeleiden van het team bij het nemen van op de gebruiker gerichte beslissingen is de UX taak!

Wat kan ik doen?

  • Mak er een gewoonte van om je teamleden regelmatig vragen te stellen over waarom ze iets willen doen. Vragen zoals "Hoe beïnvloedt het toevoegen of verwijderen van deze functie direct de gebruiker?", "Welke gegevens hebben we om deze beslissing te ondersteunen?" en "Hoe past dit werk in onze korte- en langetermijndoelen?" kunnen je team helpen hun aannames te controleren.
  • Het hebben van andere stemmen kan je de ondersteuning geven die nodig is om moeilijke gesprekken te voeren. Soms gaat de beste gebruikerservaring tegen de bedrijfsstrategie in op korte termijn, en dat is een discussie die vanuit verschillende perspectieven gevoerd moet worden.

#3 Onhaalbare of te snel uitvoerbare aanbevelingen doen

Je rondt een onderzoeksstudie van 6 weken af en voegt de laatste details toe aan je rapportage. Je gaat er nog een laatste keer doorheen en kiest ervoor om enkele van je aanbevelingen te bekijken. "Verander de blauwe call-to-action naar meer geel zodat gebruikers het sneller kunnen vinden" en "het dropdown-menu mag slechts 5 menu-items hebben in plaats van 10." Op het eerste gezicht lijken dit redelijke aanbevelingen... totdat je je realiseert dat jouw taak niet is om oplossingen te bedenken!

Waarom is dit een issue?

In het eerste voorbeeld zorgt je aanbeveling om de CTA naar een andere kleur te veranderen er eigenlijk voor dat een UI designer niet kan meedenken over oplossingen. De meeste bedrijven hebben een design stytem dat ze gebruiken om ervoor te zorgen dat hun ontwerpen consistent zijn en dat developers niet telkens naar specifieke details hoeven te vragen. Het is waarschijnlijk dat de CTA blauw is omdat het een overeengekomen element is. Het aanbevelen van de kleurverandering doorbreekt het systeem en dwingt hen de implementatie opnieuw te evalueren, wat tijd, kosten en complexiteit kan toevoegen.
Bij het tweede voorbeeld kan mogelijk verkeerd aannemen dat er een duidelijke zakelijke reden is om 10 menu-items te hebben. Misschien worden sommige items zelden gebruikt, maar genereren ze veel omzet. Jouw aanbevelingen kunnen niet in een vacuüm worden gedaan! Veel teams hebben een belang in het product, niet alleen jij en de gebruiker. De beste producten ontstaan ​​door samenwerking vanuit verschillende perspectieven en met verschillende mensen. Als UX verantwoordelijke is het niet de bedoeling dat alleen jij met oplossingen komt.

Wat kan ik doen?

  • Beperk de aanbevelingen tot wat cruciaal en haalbaar is. Als je bijvoorbeeld alleen de frontend kunt wijzigen en niet de backend-processen voor een grote release, communiceer dan wat nuttig is om te veranderen met het frontend-ontwerp. Noteer grotere problemen voor latere bespreking!
  • Stel verwachtingen en geef opties. Voordat een studie begint, informeer of stakeholders verwachten dat er aanbevelingen uit het onderzoek komen. Als dat het geval is, vraag dan gerust of ze voorbeelden hebben van beslissingen waarvan ze verwachten dat je ze voorstelt.
Wanneer stakeholders jouw onderzoek gaan gebruiken om beslissingen te nemen, raken ze betrokken bij het onderzoeksproces. Dit kan het gemakkelijker maken om in de toekomst een project te starten of dat ze opnieuw naar jou komen met specifieke onderzoeksvragen.

#4 Niet nadenken vóór aanvang van een project

Je hebt net de laatste dag van je gebruikersonderzoek afgerond. Je bent moe, maar je hebt één volledig notitieboek vol inzichten, observaties, citaten, schetsen en meer. Je hebt er vertrouwen in dat je betrouwbare output hebt verzameld die je zal helpen. De volgende dag kom je terug op je bureau en begin je door je notes te bladeren. Echter, je realiseert je al snel dat alles door elkaar staat, dat je eigen handschriften niet leesbaar meer is en je niet zeker weet waarom je sommige schetsen hebt getekend. Je besteedt de volgende dagen puur aan het herhalen en vertalen van je notes, maar deze keer is het via je half-herinnerde aantekeningen. Tegen de tijd dat je daadwerkelijk met de gegevens begint, heb je minder dagen over om je rapport op te stellen en het te presenteren.

Waarom is dit een issue?

Veel nieuwe onderzoekers houden geen rekening met de tijd die nodig is voor de daadwerkelijke analyse van hun gegevens na een research traject. Je bent misschien gehaast om de beste vraag te formuleren om in een interview te stellen of hoe je het gesprek wilt structureren. Echter, als het aankomt op de analyse, zul je moeite hebben om de ruwe gegevens in een formaat te zetten dat gemakkelijk te analyseren valt, of om te weten hoe je eventuele kwantitatieve bevindingen moet interpreteren.

Of je nu een UX-team op jezelf bent of deel uitmaakt van een team, je hebt altijd dezelfde beperkende factor: tijd. Je hebt geen extra dagen om je gegevens opnieuw te formatteren wanneer de deadline snel nadert. Het niet halen van deadlines voor een onderzoek dat je hebt uitgevoerd, is een manier om een slechte indruk achter te laten.

Wat kan ik doen?

  • Maak regelmatig je gegevens schoon. Update typfouten, verplaats gegevens naar kolommen die geschikt zijn voor analyse, hernoem audio/video/afbeeldingen zodat je ze sneller kunt vinden, en maak regelmatig back-ups van je gegevens op meer dan één locatie.
  • Rapportage moet je backlog doen groeien. Stakeholders verwachten bepaalde informatie na jouw studie. Je zult dit persoonlijk communiceren, via een rapport of beide. Weten welke beslissingen ze moeten nemen en hoe je het zult presenteren, kan en moet je planning beïnvloeden. Vermijd het verzamelen van gegevens die niet direct nuttig zijn voor het begrijpen van de onderzoeksvraag of voor het rapporteren.
Je wilt niet beginnen met het analyseren van je data en bevindingen als je in een onderzoeksfase zit. Organiseer het gewoon zodanig dat het voor jou gemakkelijker wordt om patronen te vinden nadat je onderzoek is afgelopen.

#5 Geen menselijke relaties opbouwen met je team, leidinggevende of stakholders

Je hebt een redelijk goed begrip van wat de business, design en developer teams denken over het product waar jullie allemaal aan werken. Echter, telkens wanneer je een onderzoek wilt voorstellen dat kan helpen bij het oplossen van een probleem met het product, word je voortdurend afgewezen. Stakeholders geven je de "we hebben er geen tijd voor" of "we hebben veel loggegevens die we in plaats van onderzoek kunnen gebruiken" en daar eindigt het gesprek. Je merkt ook een gevoel van kameraadschap en toewijding bij de andere delen van het team, maar niet noodzakelijk met jou of het UX-team.

Waarom is dit een issue?

Er is een zeer reëel element van menselijkheid als het gaat om het bouwen van een product. Soms zit je in een situatie dat stakeholders of collega's je niet kennen. Omdat ze je niet kennen, hebben ze ook moeite om je te vertrouwen. Of misschien willen ze wél een onderzoekstraject starten, maar weten ze niet hoe ze jou moeten benaderen. Het ontbreken van een menselijke relatie kan een grote belemmering zijn bij het uitvoeren van tijdig en nuttig onderzoek.

Wat kan ik doen?

  • Praat en besteed regelmatig tijd aan het begrijpen van mensen rondom je. Ze zijn ook maar mensen, dus drink eens een koffie samen, bespreek regelmatig werkgerelateerde en niet-werkgerelateerde zaken, en maak jezelf toegankelijk wanneer je kunt.
  • Durf jezelf kwetsbaar opstellen. Niemand heeft alle waarheid in pacht en de volledige kennis van alles op het gebied van research, design, product ontwikkeling of bedrijfsvoering. En dat is prima! Laat je collega's of stakholders weten dat je een bepaalde methode nog nooit hebt gebruikt of ze zelf niet kent. Dat je  eerst zelf even op onderzoek moet. Je zult merken dat je kwetsbaarheid tonen kan leiden tot een gesprek waardoor een band groeit, gebaseerd op vertrouwen en openheid. En de kans is ook groot dat iemand je hulp aanbied. Maak er dan ook gebruik van. Want teamwork makes the dream work.

Last but not least

Deze blogpost lezen betekent niet dat je er zelf mee te maken zal hebben, maar het kan je helpen om je ervan bewust te zijn. Naarmate je groeit in je carrière, zul je verschillende fouten maken. Dat is logisch en prima! Daarom is over fouten spreken misschien ook een fout omdat het zo'n zware conotatie krijgt. Let's reprhase it all en laat ons spreken over tips. En ik hoop dat het lezen je hielp om vandaag een betere UX'er te worden.

next

Psychologie

Door psychologische principes toe te passen, kunnen we als ontwerpers beter inspelen op de behoeften, motivaties en gedragingen van gebruikers.

Empathie

Empathie is het vermogen om de gevoelens van een ander te begrijpen en te delen. Maar waarom is het zo belangrijk?

Ai

AI en UX: twee afkortingen, twee werelden die de laatste maanden meer en meer samenkomen in de realiteit. Is het een bedreiging voor onze job?

user experience <> user research <> information architecture <> usability <> accessibility <> design systems  <> conceptual thinking <>
user experience <> user research <> information architecture <> usability <> accessibility <> design systems  <> conceptual thinking <>